TOP VERMELDING

Hulpmiddel bij leesproblemen en dyslexie

TOP VERMELDING

Hand in Hand met ChroniKa voor kinderen 0 - 18 jaar en hun ouders/gezin

TOP VERMELDING

Kindercoaching & kindertherapie

TOP VERMELDING

Helpt een handje.....

praktijk voor kindercoaching

Praktijk voor homeopathie

Psychomotorische kindertherapie en ouderbegeleiding

Voor orthopedagogiek, orthodidactiek, remedial teaching en coaching

Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken!

Krachtig kwetsbaar opgroeien

Gedrag in beweging

Stichting tijd met elkaar

praktijk voor (visuele) leerondersteuning

Praktijk voor kind en gezin

praktijk voor leer-en ontwikkelingsproblemen

Begeleiding en coaching bij leer-, gedrags-en ontwikkelingsproblemen

Vrijgevestigde praktijk voor beeldende en speltherapie.

Kindercoach, Jongerencoach & coach voor ouders

Manuele- , Sport- en Kinderfysiotherapie