lichaamsgerichte therapie voor kinderen met een verstandelijke beperking

Kinderergotherapie voorschoten en omstreken

kinderfysiotherapie voor 0 - 18 jarigen

Psychologische hulp en advies voor kinderen en ouders

Orthopedagogisch en kinderpsychologische behandeling en onderzoek, basisGGZ

Groei en Motivatie

Kindercoachpraktijk voor hooggevoelige kinderen

Omgaan met Pesten en Kindercoach

trainingen voor kinderen/volwassen die visueel leren o.a. beelddenker, ADHD

Ondersteunt en begeleid kinderen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Mindfulness voor kinderen

'maakt werk van je dagelijks leven'

Behandeling van baby tot schoolgaand kind

Spelenderwijs vooruit gaan in de zelfredzaamheid

Kinder-, jongeren, gezinscoaching en training

Remedial teaching voor taal/ lezen/ spelling/ rekenen en motoriek

Als je wel een steuntje in de rug kunt gebruiken

Kinder- en jeugdpraktijk