De inhoud van deze website is ter informatie en is niet bedoeld als medisch advies. Ga voor medisch advies altijd naar uw huisarts en/of specialist.

De Zorgkaart4Kids is niet verantwoordelijk voor de gegevens die behandelaars op deze site verstrekt hebben of voor het contact tussen U en de behandelaar. U wordt geadviseerd op basis van de informatie op onze website een behandelaar zorgvuldig te kiezen.