TOP VERMELDING

Hand in Hand met ChroniKa voor kinderen 0 - 18 jaar en hun ouders/gezin

Omschrijving

Specialisaties:

Angstproblemen, Fijn/grof motorische problemen, Gedragsproblemen, Voeding- en eetproblemen, Zindelijkheidsproblemen
ADD, ADHD, Communicatiestoornissen, DCD/ Dyspraxie, Groeistoornissen, Levensfaseproblematiek, MCDD, NLD, ODD, PDD-NOS, Somatoforme stoornissen en lichamelijke klachten
Coaching, Danstherapie, Pgb-begeleiding, Speltherapie
advies / ondersteuning / begeleiding ouders / kind bij chronische ziekte en/of autisme, materialen inzetbaar bij observatie en/of begeleiding, peuter/kinderdans.

Adres:

ChroniKa
Keizersmantel 69
7908XA Hoogeveen

Telefoon:

06-12845586

Website:

http://www.chronika.nl/

Details

Beschrijving

ChroniKa richt zich specifiek op chronisch zieke kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Voor deze groep is tot op heden weinig aandacht, terwijl in Nederland toch meer dan 500.000 kinderen kampen met een chronische aandoening. Ieder kind verdiend aandacht voor zichzelf en voor zijn ziek zijn / beperkingen. Vanuit eigen ervaring kunnen wij zeggen dat dit een gemis is en dat er onder ouders van chronisch zieke kinderen de behoefte is aan meer informatie over, aandacht en materialen voor chronische zieke kinderen. Wij bieden een platform aan informatie, ontwikkelen materialen en delen kennis en ervaringen. Ook bieden wij advies, ondersteuning en begeleiding.

Kaart

Keizersmantel 69, 7908 XA Hoogeveen, Netherlands