Voor orthopedagogiek, orthodidactiek, remedial teaching en coaching

Omschrijving

Specialisaties:

Angstproblemen, (Echt-)Scheiding, Leerproblemen
Dyscalculie, Dyslexie
Coaching, Huiswerkbegeleiding, Pgb-begeleiding, Remedial teaching, So-va training, Weerbaarheidstraining
Psycho-educatie, opvoedondersteuning, onderwijszorgarrangement

Adres:

Praktijk Rachela en RT Rachela
Rembrandtlaan 85
3862ME Nijkerk

Telefoon:

06-43417021

Website:

https://www.praktijkrachela.nl/

Details

Beschrijving

In mijn praktijk bied ik toegankelijke hulp aan kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren, (jong)volwassen, opvoeders en gezinnen.

Ik richt mij op orthopedagogiek, orthodidactiek, remedial teaching, coaching en (huiswerk-)begeleiding.

Ik werk voor en met particulieren en onderwijsinstellingen, en heb een contract met Jeugdhulp regio FoodValley.

Daarnaast coach ik professionals op de werkvloer.

Kaart

Rembrandtlaan 85, 3862 ME Nijkerk, Netherlands