Psychomotorische kindertherapie en ouderbegeleiding

Omschrijving

Specialisaties:

Angstproblemen, Depressie, (Echt-)Scheiding, Fijn/grof motorische problemen, Gedragsproblemen, Leerproblemen
ADD, Autistische stoornis, Communicatiestoornissen, DCD/ Dyspraxie, Gedragsstoornis (CD), Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit, MCDD, NLD, ODD, PDD-NOS, PTSS, Separatieangststoornis, Syndroom van Asperger, Zelfbeeldproblematiek
Bewegingstherapie, Coaching, Mindfulness, Oefentherapie, Pgb-begeleiding, Psychomotorische therapie, Rots- en Watertraining, Rouwverwerking, So-va training, Speltherapie, Sta Sterk training, Vaktherapie, Verliesverwerking, Weerbaarheidstraining
Zintuiglijke informatieverwerking

Adres:

Lumotio
Gele Lis 78
3297WC Puttershoek

Telefoon:

06-46087995

Website:

http://www.lumotio.nl/

Details

Beschrijving

Bent u op zoek naar hulp voor iemand die overbeweeglijk, gespannen, teruggetrokken, angstig, snel boos, agressief of onzeker is? Of vindt deze persoon het moeilijk om grenzen aan te geven of emoties te tonen? Zijn er problemen met betrekking tot de concentratie of is er ander (probleem)gedrag dat u niet helemaal begrijpt en/of accepteert?

Lumotio kan helpen door middel van (psychomotorische) begeleiding, training en therapie voor kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.

Kaart

Gele Lis 78, 3297 WC Puttershoek, Netherlands