Kinderdiëtist en Lekker Pûh eet-coach

Kinderfysiotherapie, Kinderbekkenfysiotherapie

Dé Fysiotherapie praktijk in de omgeving Asperen, Leerdam en Lingewaal

Sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen

coaching in 3 talen

allround logopedist, specialisatie dyslexie/dyslexie-ICT

Psychomotorische therapie Enschede

Gezins- en Kindercoaching

Kinderergotherapie voorschoten en omstreken

kinderfysiotherapie voor 0 - 18 jarigen

Psychologische hulp en advies voor kinderen en ouders

Orthopedagogisch en kinderpsychologische behandeling en onderzoek, basisGGZ

Groei en Motivatie

Omgaan met Pesten en Kindercoach

trainingen voor kinderen/volwassen die visueel leren o.a. beelddenker, ADHD

'maakt werk van je dagelijks leven'

Spelenderwijs vooruit gaan in de zelfredzaamheid

Kinder- en jeugdpraktijk